Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Informuję, że od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. będziemy prowadzić naukę na odległość. W związku z tym, prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości, które  umieszczamy w e-dzienniku, na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

About Author