2LA
Nr Godz 16.02.19-So 17.02.19-Nd 23.02.19-So 24.02.19-Nd 09.03.19-So 10.03.19-Nd 23.03.19-So 24.03.19-Nd 06.04.19-So 07.04.19-Nd 13.04.19-So 14.04.19-Nd 27.04.19-So 28.04.19-Nd 11.05.19-So 12.05.19-Nd 25.05.19-So 26.05.19-Nd 08.06.19-So 09.06.19-Nd
1 8:00- 9:30 matematyka KB 115 r_angielski MM 204 j.angielski LS 202 r_angielski MM 204 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
przyroda #P 210 j.angielski LS 202 u_hist.i sp. MJ 208 j.polski AS 209 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
r_angielski MM 204 matematyka KB 115 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
r_angielski MM 204 przyroda #P 210 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
matematyka KB 115 j.polski AS 209 j.angielski LS 202
2 9:35-11:05 matematyka KB 115 r_angielski MM 204 j.angielski LS 202 r_angielski MM 204 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
przyroda #P 210 j.angielski LS 202 u_hist.i sp. MJ 208 j.polski AS 209 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
r_angielski MM 204 matematyka KB 115 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
r_angielski MM 204 egz. przyr. r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
matematyka-egz, j.polski-egz. j.angielski-egz.
3 11:20-12:50 j.polski AS 209 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
j.polski AS 209 j.polski AS 209 matematyka KB 115 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
j.polski AS 209 matematyka KB 115 matematyka KB 115 u_hist.i sp. MJ 208 j.angielski LS 202 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
matematyka KB 115 przyroda #P 210 r_angielski MM 204 j.polski AS 209 j.angielski LS 202 r_angielski MM 204 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
u_hist.i sp. MJ 208
4 12:55-14:25 j.polski AS 209 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
j.polski AS 209 j.polski AS 209 matematyka KB 115 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
r_angielski MM 204 matematyka KB 115 j.polski AS 209 u_hist.i sp. MJ 208 j.angielski LS 202 r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
j.angielski LS 202 przyroda #P 210 j.polski AS 209 j.polski AS 209 j.angielski LS 202 r_j.angielski-egz. r_geografia-1/2 #RG 301
r_j.polski-2/2 #RP 303
historia-egz.
5 14:30-16:00 matematyka KB 115       j.polski AS 209   r_angielski MM 204   j.polski AS 209   j.polski AS 209   j.angielski LS 202   j.polski AS 209   j.angielski LS 202   r_j.pol./r_geog - egz.  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum