B.Hubner-Kostrzewa (BH)
Nr Godz 03.02.18-So 04.02.18-Nd 17.02.18-So 18.02.18-Nd 03.03.18-So 04.03.18-Nd 17.03.18-So 18.03.18-Nd 07.04.18-So 08.04.18-Nd 21.04.18-So 22.04.18-Nd 05.05.18-So 06.05.18-Nd 19.05.18-So 20.05.18-Nd 02.06.18-So 03.06.18-Nd 09.06.18-So 10.06.18-Nd
1 8:00- 9:30           3LA r_j.polski 303
2LA j.polski 303
3LA r_j.polski 303
  2LA j.polski 303
  3LA r_j.polski 303
2LA j.polski 303
  2LA j.polski 303
  2LA j.polski 303
     
2 9:35-11:05           3LA r_j.polski 303
2LA j.polski 303
3LA r_j.polski 303
  2LA j.polski 303
  3LA r_j.polski 303
2LA j.polski 303
  2LA j.polski 303
  2LA j.polski 303
     
3 11:20-12:50     3LA r_j.polski 303
    2LA j.polski 303
3LA r_j.polski 303
2LA j.polski 303
2LA j.polski 303
    2LA j.polski 303
  2LA j.polski 303
           
4 12:55-14:25     2LA j.polski 303
    2LA j.polski 303
  2LA j.polski 303
3LA r_j.polski 303
    2LA j.polski 303
  2LA j.polski 303
           
5 14:30-16:00     2LA j.polski 303
          3LA r_j.polski 303
                     
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum