kandydatów do naszej szkoły prosimy  o uzupełnienie osiągnieć, wpisanie ocen ze świadectwa oraz o dodanie informacji o ewentualnych olimpiadach i wolontariatach.  Od 9 do 14 lipca czekamy na kopie zaświadczenia o zdanym egzaminie, a także na kopie świadectwa ukończenia szkoły.

About Author