12 czerwca młodzież klas I ZSSIB i nauczyciele uczcili 150 rocznicę powstania układu okresowego pierwiastków chemicznych, w ogłoszonym przez ONZ Roku Układu Okresowego Pierwiastków. Ułożenie tablicy przedstawiającej pierwiastki jest jednym z największych osiągnięć naukowych w historii ludzkości. Twórca układu, rosyjski naukowiec Dmitrij Mendelejew, ułożył znane wtedy pierwiastki (69) w tablicę, zgodnie z regułą okresowości , którą posługujemy się do dziś. Większość pomysłów genialnego naukowca przetrwała próbę czasu.

W związku z tym nauczyciel chemii- pani Monika Markowicz wraz z uczniami postanowiła uczcić ten fakt, przygotowując własną wersję układu okresowego, zbudowaną z szablonów pierwiastków chemicznych z nazwami i podstawowymi i  informacjami o wszystkich znanych pierwiastkach chemicznych. Na każdej kartce umieszczono symbol i polską nazwę oraz liczbę masową i atomową danego pierwiastka.  Zwieńczeniem  akcji było wykonanie wspólnej fotografii na sali gimnastycznej z symbolami pierwiastków chemicznych w ręku każdego ucznia, zgodnie z układem obecnego układu okresowego.

 

About Author