facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

16.02.2015 | Spotkanie z przedstawicielem legnickiej PWSZ

16 lutego 2015 r. gościliśmy w murach naszej szkoły p. Pawła Piechaprzedstawiciela PWSZ w Legnicy. W szkolnej auli uczniowie klas IV technikum mogli przekonać się o licznych atutach  jednej z największych państwowych uczelni. Po obejrzeniu filmu prezentującego zalety kontynuowania edukacji na studiach I i II stopnia pan Piech przeprowadził dyskusję panelową ze zgromadzonymi. Decyzja związana z wyborem kierunku i uczelni jest bowiem istotnym elementem realizowania indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.

09.02.2015 | Zmiana legitymacji szkolnych

INFORMACJA   DYREKTORA  SZKOŁY

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, informuję:

§ 2.1.Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole z zastrzeżeniem ust.3 i 4.

ust.3 W legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów  nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „ Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowegoi autobusowego” wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL-serie i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczątką urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

09.02.2015 | Spotkanie z przedstawicielem DWSPiT w Polkowicach

Dnia 9.02.2015r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach– pana Jana Walczaka. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Matura i co dalej? Prelegent podkreślał wagę planu losów zawodowych i edukacyjnych na przyszłość, a w atutach uczelni podkreślał prężną współpracę z uczelniami zagranicznymi realizowaną w ramach Erasmusa+. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem dla trojga naszych uczniów – wylosowali oni językowy kurs online, do którego dostęp oferuje DWSPiT w Polkowicach. Gratulujemy Alicji Denuszek z klasy IV Tc, Arkadiuszowi Kubiakowi z kl. IV Tc i Karolowi Włoskowiczowi z klasy IVTa!

 

05.02.2015 | Walentynkowa Skrzynka Pocztowa

Wielkimi krokami zbliża się ulubiony dzień wszystkich zakochanych – WALENTYNKI. Z tej okazji, jak co roku, zorganizowana będzie Skrzynka Walentynkowa. Od 9 lutego (czyli od poniedziałku) można przynosić listy do biblioteki szkolnej lub przekazać je Walentynkowym Listonoszkom, które będą przez cały przyszły tydzień zbierać listy podczas wybranych lekcji.