facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

03.09.2015 | Giełda używanych podręczników

Informujemy, iż w bibliotece szkolnej prowadzona jest giełda używanych podręczników. Zachęcamy wszystkich uczniów do sprzedaży podręczników z klas poprzednich oraz zakupu obowiązujących. Giełda potrwa do 18 września 2015 r. (piątek).

02.09.2015 | Wyprawka szkolna 2015

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Pomocy udziela się uczniom:

1) Na podstawie kryterium dochodowego – dochód na osobę nie przekracza 574,00 zł. – w naszej szkole dotyczy to uczniów tylko klas IV – technikum.

2) Poza kryterium dochodowego – gdy w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa – w naszej szkole dotyczy to uczniów tylko klas IV – technikum.

02.09.2015 | Stypendia socjalne szkolne

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 1) mają zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

2) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł netto za sierpień 2015 r.

02.09.2015 | Dopalacze: gdzie szukać pomocy?

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.